Nadzór budowy

Patrząc z góry możemy dostrzec dużo więcej niż z poziomu terenu. Dlatego czujne oko kamery drona jest znakomitym narzędziem do monitorowania budów, nieruchomości, działki lub stanu zaawansowania prac budowlanych.

Drony są w stanie dostarczyć szczegółowe i aktualne informacje o postępie prac na placu budowy, co pozwala na szybkie i skuteczne zarządzanie projektem. Nasze drony, wyposażone w kamery z wysoką rozdzielczością, sensory termowizyjne i podczerwieni, a także odbiornik RTK, pozwalają na uzyskanie dokładnych i szczegółowych danych o terenie i obiektach na nim się znajdujących. Dzięki temu, drony mogą pomóc w kontroli jakości wykonanych prac, wykrywaniu ewentualnych błędów oraz w rozpoznawaniu zagrożeń dla pracowników i otoczenia. Ponadto, drony mogą być również wykorzystywane w procesie planowania budowy, umożliwiając dokładne i precyzyjne pomiary terenu i przestrzeni.

Możemy wykonać dokumentację przebiegu całej budowy, a także przygotować materiały dla potrzeb promocji wykonawcy prac.